Statsministern på Kraftens hus

Idag kom landets statsminister Ulf Kristersson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson till Kraftens hus Stockholm.

 

Idag nådde Kraftens hus en viktig milstolpe. Tillsammans med en volontär och en besökare, som bägge har egen erfarenhet av cancer, välkomnades statsministern och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Bägge visade ett stort intresse för verksamheten, ställde relevanta frågor och uttryckte att de var imponerade över det helhetsgrepp som tagits.

I den påföljande pressträffen lyfte statsministern fram den växande betydelsen av aktörer som Kraftens hus.

– I och med att allt fler överlever cancer och/eller lever med cancer som kronisk sjukdom, blir det också allt fler anhöriga och inte minst barn till föräldrar med cancer, som berörs av sjukdomen. Då krävs så mycket mer än själva cancerbehandlingen, menade statsministern, vilket gör att civilsamhällets aktörer, som Kraftens hus, får en stor och växande betydelse som mötesplats.

– Vi är glada över att vi fått dela med oss av våra erfarenheter och vi var tydliga med att vi gärna vill vara i dialog med regeringen angående den nationella cancerstrategin, säger Charlotte Forsberg, verksamhetsledare Kraftens hus Stockholm.

Se pressträffen här: regeringen.se