Nyhetsbrev

blue and brown steel bridge

Nyhetsbrev september

Så kom hösten med en väldig fart. Rosorna framför Serafen blommar oförtrutet och inne på Kraftens hus snurrar hjulen för fullt. Vi är så glada för att ni besökare hittar till oss igen och det stora intresset för höstens välfyllda kalendarium. För trots de dagar, då det känns tyngre än vanligt att komma upp, och trots olika typer av svårigheter med kroppen och med känslorna, är det många som pallrar sig iväg till Kraftens hus och tar del av det som händer här. Flera av er berättar att ni känner er påfyllda efter ett besök på Kraftens hus. Och glada.

Påfyllda var också de pionjärer som var provade på att sjunga i Kraftens hus-kören. Flera hade hittat hit för första gången. Hit är även den som i skolan fått höra att du inte alls kan sjunga välkommen. Den kreativa läs- och skrivkursen har lockat många, både kvinnliga och manliga deltagare. MediYogan, som vår volontär Gunilla Keith-Bodros erbjuder, blir snabbt fullbokad, skicka gärna ett mejl och ställ dig på kö om du inte fått plats. Några avbokningar är snudd på regel eftersom hälsan skiftar från dag till dag.

Du som var här under invigningsdagarna hörde kanske Steve Sjöquist från Sjukhuskyrkan, Västermalms församling. Inom kort startar vi ett samarbete med två diakoner där planen är att närstående och den som själv fått en diagnos kommer hit tillsammans – men får delta i var sin samtalsgrupp – för att sen återsamlas, ta en fika, runda av och gå hem ihop. Vi ser att det finns ett stort behov av att få ventilera alla slags tankar och känslor utan att behöva belasta sina nära. Med dessa grupper hoppas vi kunna skapa trygga rum med hög takhöjd.

Ytterligare ett samarbete inleder vi med Stockholms stad. Anhörig­konsulenten Marie Winbo kommer att leda samtalsgrupper för dig som står vid sidan av och stöttar. Vid fyra tillfällen i höst blir det möjligt att möta andra som är i en likartad situation. Vi har också huserat ett antal patient­föreningar som saknar egna möteslokaler och flera andra föreningar är inbokade under hösten. Även vården hittar hit – en workshop­serie för och med personer med hjärntumör och deras partners genomförs under hösten. Tanken är att ge stöd och verktyg för att bättre kunna hantera vardagen och omvänt får även vården och Kraftens hus viktig kunskap om familjernas livssituation, behov och hur mötet med vården har fungerat.

Dessa breda samarbeten har stor betydelse för att öka kännedomen om Kraftens hus, så att fler kan ta del av vår verksamhet. Men det visar också hur Kraftens hus i sin tur kan berika och komplettera andra verksamheter som arbetar med cancer.

Vi vill rikta ett stort tack till Stiftelsen SCaPa (Stockholms läns cancer­patienter). I samband med att stiftelsen avslutar sin verksamhet har Kraftens hus Stockholms fått sitt allra första gåvobrev. Stiftelsens syfte var att främja cancerberördas psykosociala stöd och rehabilitering och är en viktig föregångare till Kraftens hus. 

Kärnan i Kraftens hus är att erbjuda det stöd som besökaren faktiskt behöver. Tack vare den erfarenhetsbank som Kraftens hus Sjuhärad byggt upp och de workshopar som genomfördes inför starten av Kraftens hus Stockholm, har vi under våren kunnat erbjuda en bredd av aktiviteter. Nu är ambitionen att bli mer systematiska och då behöver vi din hjälp. Några av er har redan generöst delat med er under de två Önskeworkshopar som genomförts (det blir fler) men nu prövar vi att ställa tre frågor som vi gärna vill ha svar på.

Ungefär så kommer det att se ut. Samma frågor ställs efter varje besök och du väljer de kulor som du tycker bäst motsvarar din upplevelse. Vi tar till oss av resultaten. Kanske kan det vara ett hyfsat enkelt sätt att få ett hum om vi gör rätt saker. I höst gör vi också särskilda insatser för att nå ut bredare; till fler unga, till fler män och till fler som inte är födda i Sverige. Kraftens hus ska vara en plats där alla som är cancerberörda, oavsett kön, ålder och bakgrund, känner sig välkommen.

Höstlovsaktiviteter – tipsa oss!

Kraftens hus planerar att ha öppet under höstlovet eftersom många barn och ungdomar är lediga då. Kom med förslag på vilka aktiviteter vi borde erbjuda så att barn, unga och familjer vill komma hit. Skriv till oss på stockholm@kraftenshus.se.

En stor sak för oss är att Riksförbundet Kraftens hus Sverige har bildats. Det blir en paraply­organisation till de tre ideella föreningar som startat – i Borås, Stockholm och Göteborg – men den kommer också att stötta framväxten av fler Kraftens hus runt om i landet. Ett vetenskapligt råd har kopplats till riksförbundet för att bidra till ökad kunskap om vilken betydelse Kraftens hus verksamheter har för sina besökare. Där ingår forskare från Chalmers, Uppsala universitet, Karolinska institutet och Jönköping Academy.

 Vi ser fram emot en innehållsrik höst!

VARMT VÄLKOMMEN!

Ta med dig en kompis nästa gång – tröskeln hit är högre än man kan ana 😉.

Hälsar Lotta, Johanna, Ulrika och Maria

 

Uggla