Stöd oss

Vill du bidra till att utveckla Kraftens hus Stockholm?

Kraftens hus börjar i liten skala men ska växa. Du är varmt välkommen att bidra, både som privatperson med det du kan och vill eller som företag eller organisation. 

Vill du bidra till utveckling?

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har tagit initiativ till och finansierat uppstarten av Kraftens hus Stockholm. Med en början i liten skala är tanken att verksamheten med tiden ska växa, både med hjälp av ytterligare medel från regionen samt externa bidrag, donationer och sponsring från stiftelser, fonder och näringsliv. Nu ligger fokus på att komma igång och att visa på styrkan i erbjudandet och de samhällsekonomiska vinster som kan åstadkommas genom att vara ett komplement till dagens cancervård.

Vill ditt företag/organisation vara med och bidra till att utveckla Kraftens hus Stockholm? Det finns möjlighet att bidra finansiellt men också med inredning till den nya lokalen eller med kunskap och erfarenhet. Som sponsor blir ditt företag/organisation medlem i föreningen och kan också omnämnas som en av våra sponsorer på vår hemsida och i våra kommunikationskanaler. Kraftens hus Stockholm kommer på olika sätt att ge tillbaka kunskaper och erfarenheter om verksamheten till din organisation. Ta kontakt med oss om du vill bidra med ditt samhällsengagemang och skapa goda värden för cancerberörda i Stockholm.

Maria Wahlström Norlin
Styrelseordförande
maria.wahlstrom-norlin@kraftenshus.se
070-267 66 17

Charlotte Forsberg
Verksamhetsledare
charlotte.forsberg@kraftenshus.se
070-230 54 01