Styrelsen

Kraftens hus styrelse arbetar helt ideellt, vi har olika bakgrunder och erfarenheter med oss, och därmed också ett brett kunskapsfält att utgå ifrån i vårt uppdrag. Styrelsen väljs varje år vid föreningsstämman av Kraftens hus medlemmar. 

Maria Wahlström Norlin

Maria Wahlström Norlin

Ordförande

Specialistsjuksköterska, Projektledare för projektet Kraftens Hus Stockholm.
Arbetar på Cancerrådgivningen Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Många års erfarenhet från palliativ vård och cancervård.
Samtalsterapeut, Uttryckande konstterapeut.

Andreas Hellström

Andreas Hellström

Ordinarie ledamot

Forskare inom innovations- och utvecklingsfrågor inom hälsa och sjukvård på Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Mångårig erfarenhet av forskning och utveckling av bl.a. en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård. En av initiativtagarna till Kraftens hus i Borås.

Katarina Lannervall

Katarina Lannervall

Ordinarie ledamot

Enhetschef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Projektmedlem i uppstarten av Kraftens Hus. Sjuksköterska i grunden, erfarenhet från palliativ vård/ASIH samt onkologisk vård som sjuksköterska och chef.

Peter Rönnerfalk

Peter Rönnerfalk

Ordinarie ledamot

Läkare och mångårig erfarenhet av centrala administrationen i Region Stockholm, bland annat som Produktionsdirektör och regional chefläkare. Arbetat med strukturen för cancervården i ett flertal sammanhang.

Karin Mellström

Karin Mellström

Ordinarie ledamot

Doktor i medicinsk vetenskap, yrkesarbetat i olika ledande positioner med läkemedelsutveckling för nya terapier. Har lång erfarenhet av ideellt arbete framför allt inom barncancer organisationen bla styrelse och valberedningsarbete inom Barncancerfonden. Representerar Barncancerföreningen i Patient och Närstående Rådet vid RCC StockholmGotland.

Johanna Hök

Johanna Hök

Ordinarie ledamot

Leg. apotekare och disputerad forskare. Processledare för Integrativ cancervård vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Anställd vid Karolinska Institutet som lärare och forskare med fokus bland annat på cancerberördas erfarenheter av komplementärmedicinska behandlingar samt utvärderingen av dessa metoders möjligheter och risker. Har lång erfarenhet av nationellt och internationellt arbete inom området komplementärmedicin och är ansvarig för utbildningar inom ämnet på KI samt vid RCC.

Charlotte Forsberg

Charlotte Forsberg

Adjungerad ledamot

Leg sjuksköterska och anställd som verksamhetsledare sedan 2022-11-01 för Kraftens Hus i Stockholm. Har en bakgrund som sjuksköterska och chef både inom palliativ vård och cancervård. Men har de senaste sju åren arbetat som medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitets strateg inom Bräcke diakoni. Har en masterexamen inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.