Kraftens Hus Stockholm

Nu startar vi upp Kraftens Hus i Stockholm

Kraftens hus Stockholm är en mötesplats för alla som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked. Du kan vara patient, närstående till någon som drabbats eller ha förlorat en vän i cancer. Vi riktar oss till både vuxna, ungdomar och barn.

Projektet drivs av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland i samarbete med PNR Patient & Närståenderådet. Syftet är att skapa en mötesplats för cancerberörda.

Verksamheten kommer att utvecklas i dialog med de grupper vi riktar oss mot. Här kommer du att kunna träffa andra med liknande erfarenheter och få ta del av olika typer av stöd. Du kan bara komma förbi och ta en fika eller delta i samtalsgrupper, workshops eller föreläsningar.”

Nu arbetas det för fullt för att starta verksamheten i början av 2023, först i mindre tillfälliga lokaler för att senare flytta till permanenta lokaler som ligger bakom landstingshuset på Hantverkargatan 45.

Kontaktuppgifter till oss på Kraftens Hus

Lotta Forsberg, verksamhetsledare
charlotte.forsberg@kraftenshus.se

Maria Wahlström Norlin, styrelseordförande
maria.wahlstrom-norlin@kraftenshus.se

Johanna Ström, patientrepresentant
johanna.strom@kraftenshus.se

Bli medlem i Kraftens Hus och ge ditt stöd till cencerberörda