Verksamhet

Kraftens hus Stockholm är en ideell förening där alla som berörs av cancer, men även sponsorer och andra samarbetspartners kan bli medlemmar. Föreningen leds av en styrelse som består av representanter från Region Stockholm, cancerberörda, sakkunniga och juridiska personer. 

blue and brown steel bridge

Både de som drabbats av en cancersjukdom, närstående och vården menar att stödet till cancerberörda är otillräckligt och att insatserna från samhället är splittrade. Det finns behov av en gemensam fysisk och digital mötesplats för cancerberörda, oberoende av diagnos. Därför har Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland tagit initiativ till att finansiera uppstarten av den ideella föreningen Kraftens hus Stockholm. Regionalt cancercentrum Väst var först ut med att utveckla Kraftens hus Sjuhärad, som Kraftens hus Stockholm har ett nära samarbete med.

Ett komplement till sjukvården

Kraftens hus Stockholm är ett komplement till sjukvården och erbjuder en samlande plats där cancerberörda, oavsett ålder kan utbyta erfarenheter, dela kunskap och utveckla ett eget lärande samt få ett känslomässigt och praktiskt stöd. Du kommer att få möjlighet till ett personligt möte vid ditt första besök. Det program som erbjuds kommer att utvecklas tillsammans med cancerberörda. Föreläsningar, informationsmöten och samtalsgrupper, liksom skapande verksamhet och andra hälsofrämjande aktiviteter kommer att erbjudas. Fokus är på hälsosamma levnadsvanor, välbefinnande och egenvård – utifrån synsättet att det är möjligt att själv kunna påverka sin situation. Samarbeten med olika samhällsaktörer som kan vara gynnsamma för cancerberörda, kommer också att utvecklas. Syftet är att långsiktigt främja livskvalitet.